Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Nagrody i wyróżnienia

Andrzej Bartoszewicz

otrzymał dyplom IEEE Transactions on Industrial Electronics w uznaniu jego wkładu w rozwój czasopisma.

Piotr Leśniewski

za referat: Leśniewski P., Bartoszewicz A.: Discrete time sliding mode inventory management - hyperbolic tangent reaching law based approach uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszy referat młodego autora na IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, wrzesień, 2014.

Andrzej Bartoszewicz i Piotr Leśniewski

za referat Sliding mode congestion control for a single virtual circuit in connection-oriented networks with lossy links uzyskali nagrodę za najlepszy referat na konferencji 13th International Carpathian Control Conference, Podbanske, Słowacja, maj 2012.

Piotr Leśniewski

uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie Łódzkiego Oddziału SEP na najlepszą magisterską pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w 2012 roku (opiekun pracy prof. Andrzej Bartoszewicz).

Przemysław Ignaciuk i Andrzej Bartoszewicz

za referat Smith predictor based control of continuous-review perishable inventory systems with a single supply source uzyskali nagrodę za najlepszy referat na konferencji 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis, Ferrara, Włochy, listopad 2010.

Przemysław Ignaciuk i Andrzej Bartoszewicz

za referat DSM control of inventory systems with deteriorating stock - the case of a single supply source uzyskali nagrodę za najlepszy referat na konferencji 14th International Conference on System Theory and Control, Sinaia, Rumunia, październik 2010.

Aleksandra Nowacka-Leverton

uzyskała dwukrotnie, w latach 2008 oraz 2009, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców.

Aleksandra Nowacka-Leverton

otrzymała w 2009 roku Nagrodę Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Miasta Łodzi dla młodych naukowców i artystów.

Justyna Żuk

za referat: Bartoszewicz A., Żuk J.:Discrete time sliding mode flow control strategy with saturation for a single virtual circuit in connection-oriented communication networks uzyskała pierwszą nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepszy referat młodego autora na Konferencji Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik, 2007.

Tomasz Molik

za referat: Molik T., Bartoszewicz A.: Sterowanie szybkością nadawania danych w sieciach teleinformatycznych o zmiennym okresie dyskretyzacji uzyskał drugą nagrodę w konkursie na najlepszy referat młodego autora na konferencji Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, październik, 2006.

Aleksandra Nowacka-Leverton

za referat: Nowacka A., Bartoszewicz A.: Sliding mode control of the third order system – the optimal selection of the switching plane uzyskała wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat młodego autora na IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, sierpień, 2006.

Strona zaktualizowana: 8.09.2014