Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Projekty badawcze

Projekt Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrealizowany w latach 2013 - 2015,

„Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami dynamicznymi”

Projekt badawczy Opus nr 01/B/ST7/02582 zrealizowany w latach 2011 - 2014,

„Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami z opóźnieniem”

Projekt badawczy nr N N514 108638 zrealizowany w latach 2010 - 2012,

„Zastosowanie metod teorii regulacji do sterowania procesami logistycznymi”

Projekt badawczy nr N N514 300035 zrealizowany w latach 2008 - 2010,

„Projektowanie powierzchni przełączeń do ślizgowego sterowania obiektami dynamicznymi”

Projekt badawczy nr R01 009 03 zrealizowany w latach 2007 - 2010,

„Budowa i sterowanie robota o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędami elektrycznymi”

Projekt badawczy nr 3T 10A 03 728 zrealizowany w latach 2005 - 2007,

„Sterowanie wybranymi układami elektromechanicznymi przy wykorzystaniu sieci komputerowych”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 065 21 zrealizowany w latach 2001 - 2003,

„Sterowanie "neuro-fuzzy" grupą silników indukcyjnych pracujących na wspólny wał”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 056 20 zrealizowany w roku 2001,

„Sterowanie układem dwusilnikowym z luzem”

Projekt badawczy nr 8 T10A 048 16, zrealizowany w latach 1999 – 2000,

„Sterowanie grupą silników indukcyjnych pracujących na wspólny wał”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 018 10, zrealizowany w roku 1996,

„Praca na wspólny wał silników indukcyjnych sterowanych częstotliwościowo”.

Projekt badawczy nr 8 T10A041 10 zrealizowany w latach 1996 – 1997,

„Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu wybranych układów napędowych”

Projekt badawczy nr 8 S502 016 06 zrealizowany w latach 1994 – 1995,

„Sterowanie rozmyte wybranych układów napędowych”

Strona zaktualizowana: 6.05.2016