Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Archiwalne tematy prac dyplomowych

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
1

Aplikacja do automatycznego wyznaczania najkrótszej ścieżki w grafie metodami Dijkstry i Bellmana-Forda

Application for automatic generation of the shortest path using Dijkstra and Bellman-Ford methods

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
2

Zastosowanie algorytmów Dijkstry i Bellmana-Forda do projektowania regulatorów dyskretnych

Application of Dijkstra and Bellman-Ford methods for the design of discrete time controllers

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
3

Sterowanie szybkością nadawania danych w połączeniowych sieciach teleinformatycznych.

Flow control for connection-oriented data transmission networks.

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
4

Budowa i sterowanie wiszącego manipulatora o kilku stopniach swobody.

Construction and control of a rope hanging multi-DOF robot.

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
dr inż. Aleksandra Nowacka - Leverton
6

Aplikacja do wyznaczania parametrów optymalnej płaszczyzny przełączeń w układzie ślizgowego sterowania obiektem dynamicznym trzeciego rzędu

Application program for selection of optimal switching plane parameters in sliding mode control of a third order system.

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
7

Aplikacja do wyznaczania optymalnych parametrów linii przełączeń w układzie ślizgowego sterowania obiektem dynamicznym drugiego rzędu.

Application program for selection of optimal switching line parameters in sliding mode control of a second order system.

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
8

Badania symulacyjne wybranego układu sterowania ślizgowego.

Simulation research for sliding mode control of dynamic systems.

magisterska AiR /Informatyka /ET-AiM
dr inż. Wojciech Błasiński
9

Zastosowanie programu PC Access do wizualizacji procesu regulacji.

The application of PC Acces software to visualization of a control system.

magisterska AiR / ET-AiM
10

Sterowanie prostownika jednofazowego z zastosowaniem mikrokontrolera MCS51.

The control of a single-phase power trasistor inverter using MCS51 family microcontroller.

magisterska AiR / ET-AiM
11

Sterowanie falownika tranzystorowego jednofazowego z zastosowaniem mikrokontrolera MCS51.

The control of a single-phase rectifier inverter using MCS51 family microcontroller.

magisterska AiR / ET-AiM
12

Sterowanie prostownika trójfazowego z zastosowaniem mikrokontrolera MCS51.

The control of a three-phase rectifier inverter using MCS51 family microcontroller.

magisterska AiR / ET-AiM
??

Przetwornik wartości szczytowej i skutecznej.

Peak value and RMS value coverters.

inżynierska AiR / ET-AiM
??

Regulacja prędkości obrotowej silnika prądu stałego z wykorzystaniem układu modulatora scalonego.

The angular velocity control of DC motor with monolitic modulator circuit.

inżynierska AiR / ET-AiM
dr inż. Jerzy Szewczyk
13

Układ napędowy z podsynchroniczną kaskadą inwertorową.

Driving system with subsynchronous inverter cascade.

magisterska/iżynierska AiR/ET-AiM /Transport
14

Praca falownikowa mostka 6T – analiza i badania.

Inverter six-pulse three-phase rectifier – inverter mode analysis and study.

magisterska/inżynierska AiR/ET-AiM /Transport
15

Zarządzanie systemem parkowania pojazdów na terenie Politechniki Łódzkiej.

Supervisory control for university’s campus car parking system.

magisterska/inżynierska AiR/ET-AiM /Transport
16

Mikroprocesorowy sterownik jednofazowego mostka tyrystorowego.

A microprocessor-based controller for a single-phase thyristor rectifier bridge.

magisterska/inżynierska AiR/ET-AiM /Transport
dr inż. Paweł Adamczyk
17

Mikroprocesorowy sterownik trójfazowego mostka tyrystorowego 3T3D.

A microprocessor-based controller for a three-phase 3T3D thyristor rectifier bridge.

magisterska/inzynierska AiR/ET-AiM /Transport
18

Mikroprocesorowy sterownik czterokwadrantowego mostka tranzystorowego.

A microprocessor-based controller for a four-quadrant transistor converter-fed dc motor drive.

magisterska/inżynierska AiR/ET-AiM /Transport
19

Mikroprocesorowy model przemysłowych przenośnikowych linii transportowych.

A microprocessor-based model of the plant assembly – lines.

magisterska/inżynierska AiR/ET-AiM /Transport
20

Biologiczne systemy informatyki – prezentacja.

Biological informatic systems – presentation.

magisterska AiR/Informatyka nakł., magisterska
21

Modelowanie dynamiki napędów z silnikami elektrycznymi - dydaktyczne ćwiczenie symulacyjne w Matlabie.

Digital simulations of electric drives systems – for educational purpose (Matlab).

magisterska AiR / ET-AiM
dr inż. Piotr Chudzik
93

Gitarowy wzmacniacz lampowy

Tube guitar amplifier

magisterska AiR / ET-AiM
Strona zaktualizowana: 5.07.2017