Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Krótka charakterysytka przedmiotów dla kier. AiR

AUTOMATYKA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

Wektor przestrzenny. Definicje i podstawowe zależności. Transformacje do różnych układów współrzędnych. Opis silnika indukcyjnego za pomocą wektorów przestrzennych. Sterowanie polowo-zorientowane (FOC). Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC). Wybrane problemy modulacji szerokości impulsów (PWM).

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

Podstawowe informacje dotyczące programowalnych sterowników logicznych. Konstrukcja sterowników programowalnych. Zasada działania sterowników. Ogólne zagadnienia tworzenia oprogramowania użytkowego przemysłowych układów sterowania. Języki i metody programowania sterowników programowalnych. Zestawy instrukcji programowych. Przykłady programowania sterowników PLC z wykorzystaniem edytora drabinkowego. Urządzenia HMI, panele operatorskie.

OCHRONA DANYCH

Prawne podstawy bezpieczeństwa informacji. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom. Łamanie szyfrów. Arytmetyka modularna. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfr afiniczny dla monogramów i poligramów. Szyfr z kluczem bieżącym. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Algorytm AES. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Szyfr plecakowy. Algorytm RSA. Pojęcie podpisu cyfrowego: funkcje, aspekty ekonomiczne, zasada działania. Certyfikaty. Rola centrów certyfikacji. Procedury wymiany kluczy. Podpisywanie plików. Kryptografia kwantowa. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Ataki na systemy komputerowe. Kody samokorekcyjne.

Strona zaktualizowana: 27.03.2015