Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania


Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

andrzej.bartoszewicz @ p.lodz.pl

Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników Zakładu od wielu lat zajmuje się tematyką związaną ze sterowaniem napędów i procesów przemysłowych.

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące tematy badawcze:

  • sterowanie o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym,
  • zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych do sterowania układami napędowymi,
  • napędy wielosilnikowe prądu przemiennego,
  • sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych,
  • sterowanie falowników poprzez sieci komputerowe,
  • zastosowanie sterowników mikroprogramowalnych (PLC) do sterowania procesami przemysłowymi i napędami.

Zakład realizował kilkanaście projektów badawczych NCN, FNP, KBN i MNiSW. Wyniki niektórych badań zostały wdrożone w przemyśle. Obecnie trwają prace nad kolejnymi projektami.

Strona zaktualizowana: 11.09.2019