Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej - Instytut Automatyki - Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Życiorys

Zainteresowania naukowe

Przewody doktorskie

Członkostwo w instytucjach naukowych

Recenzent

Projekty badawcze

Życiorys naukowy

Andrzej Bartoszewicz ukończył studia na Wydziale Elektrycznym PŁ w 1987 roku. W 1993 roku uzyskał na tym samym Wydziale stopień doktora, w 2001 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, AGH w Krakowie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Był stypendystą programu Fulbrighta na Uniwersytecie Purdue w USA oraz stypendystą British Council na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, a także był zatrudniony na stanowisku research associate na Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii. Prof. Andrzej Bartoszewicz jest autorem ponad 350 prac, w tym 93 stanowią artykuły w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (m.in. 5 w IEEE Transactions on Automatic Control, 3 w IEEE Transactions on Control Systems Technology, 5 w IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1 w IEEE Transactions on Industrial Informatics, 3 w IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 1 w IEEE Transactions on Circuits & Systems II: Express Briefs, 2 w czasopiśmie Automatica). Prace te były ponad 3500 razy cytowane nie tylko w językach polskim i angielskim, ale także po chińsku, francusku, hiszpańsku, indonezyjsku, koreańsku, portugalsku i w języku perskim. Pełnił rolę Guest Editor (zaproszonego redaktora) numerów specjalnych czasopism International Journal of Adaptive Control and Signal Processing (wydawnictwo John Wiley) oraz IEEE Transactions on Industrial Electronics. Jest członkiem komitetów naukowych wielu polskich i zagranicznych konferencji (Australia, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Indie, Niemcy, Rosja, Tunezja, Węgry, Włochy, Rumunia, Słowacja), był kierownikiem oraz głównym wykonawcą projektów badawczych NCN, MNiSzW oraz Engineering and Physical Sciences Research Council (brytyjski odpowiednik KBN). Prof. A. Bartoszewicz jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, prezesem Łódzkiego Oddziału Akademii i zastępcą przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącym Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP. W ostatnich latach doktoranci prof. A. Bartoszewicza otrzymali za wspólnie przygotowane z nim prace 10 nagród w konkursach na najlepsze referaty młodych autorów, a trzy z tych osób uzyskały stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców. Prof. A. Bartoszewicz opiekował się pracami inżynierskimi, magisterskimi i doktorskimi realizowanymi na Politechnice Łódzkiej, w Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN w Szwajcarii oraz na Uniwersytecie w Coventry w Wielkiej Brytanii. Wypromował 13 doktorów (w tym 9 z wyróżnieniem).

Strona zaktualizowana: 21.08.2023